თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

თანამედროვე, სიახლეებზე ორიენტირებული

დასავლური ტიპის უნივერსიტეტი

სიახლეები

ყველა სიახლის ნახვა

პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

ამჟამად, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ხორციელდება 10 საბაკალავრო პროგრამა:

ვრცლად

სამაგისტრო პროგრამები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი (TU) 20 წლიანი გამოცდილებით საგანმანათლებლო სფეროში აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

ვრცლად

პროფესიული პროგრამები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი(TU)  აცხადებს მიღებას კრიმინალისტიკის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) მესამე, მეოთხე და მეხუთე საფეხურების პროფესიულ პროგრამებზე, სადაც ისწავლება თანამედროვე კრიმინალისტიკა გამოძიებაში.

ვრცლად

ჩვენ გთავაზობთ

საგანმანათლებლო პროგრამები და სკოლები

სამართლის სკოლა

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს - 240 კრედიტს, წელიწადში - 60 კრედიტს, სემესტრში - 30 კრედიტს.

იხილეთ ვრცლად

ბიზნეს სკოლა

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამებით (3-12 თვიანი) ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში.

იხილეთ ვრცლად

ტურიზმის სკოლა

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნებით გათვალისწინებული კომპეტენციებით ბიზნესის ადმინისტრირების (ტურიზმის) სპეციალისტის მომზადება

იხილეთ ვრცლად

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს აძლევს ინგლისური ენის ცოდნას დამოუკიდებელი მომხმარებლის (B2+) დონეზე, საბაზისო ცოდნას ფილოლოგიაში

იხილეთ ვრცლად

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

იხილეთ ვრცლად

აგრო ინჟინერიის სკოლა

სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა

იხილეთ ვრცლად

პროფესიული პროგრამები

პროფესიული პროგრამების სრული ჩამონათვალი

იხილეთ ვრცლად

ტრეინინგები

ტრეინინგების სრული ჩამონათვალი

იხილეთ ვრცლად

სწრაფი კავშირი →

Get in touch

We are always glad to hear from you!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta facere culpa, quam similique cupiditate est, ratione vero. Voluptas animi, minus alias ipsum deserunt laborum dolore libero eos. Non, quisquam, odit.

თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55

+995 32 2 96 90 33

info@tu.edu.ge

სტუდენტებისთვის

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit aut nisi fugit assumenda pariatur quisquam, mollitia voluptas! Voluptas aperiam unde voluptatem iusto incidunt minus nulla, officiis eveniet non! Voluptas, blanditiis?