სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

ტრენინგ ცენტრის პროგრამები:

 1. ადამიანური რესურსების მართვა
 2. PR&Marketing
 3. პროექტების მართვა
 4. ფონდების მოძიება
 5. გაყიდვების კურსი
 6. ოფისის მენეჯმენტი
 7. ტრენერთა ტრენინგი
 8. საგადასახადო კურსი
 9. IT პროექტების მართვა
 10. სერვის პლუსი

ტრენინგების ხანგრძლივობა:

 • 2-6 კვირა

ტრენინგის საფასური:

 • 100-დან 250 ₾-მდე

შეღავათები:

 • სტუდენტებისთვის მოქმედებს 20%-იანი შეღავათი
 • ერთი კომპანიიდან 2 და მეტი მსურველის შემთხვევაში მოქმედებს 20%-იანი შეღავათი
 • მოქმედებს საბანკო განვადება

კურსის დასრულების შემთხვევაში, მსმენელი მიიღებს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ორენოვან სერტიფიკატს