სიახლეები

  1. თეგები
ABITURIENT - TU ტრენინგ ცენტრის პროგრამა

▼ ABITURIENT - სპეციალურად აბიტურიენტებისთვის და უფროს კლასელებისთვის შექმნილი ორსაფეხურიანი, უფასო საგანმანათლებლო პროგრამაა.

▼ პროგრამის ფარგლებში მსმენელები ირჩევენ სასწავლო მოდულებს ეროვნული და/ან საატესტატო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი და საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებიდან.

▼ ეროვნული და/ან საატესტატო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ინტენსიური პროგრამა მოიცავს CAT და ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელ ყველა საგანს.

▼ საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამის საშუალებით, ABITURIENT-ებს შეეძლებათ უნივერსიტეტში ჩაბარებამდე დაესწრონ, მოისმინონ და შეაფასონ ის სალექციო კურსები, რომლებიც მათ მომავალში უნდა გაიარონ.

►პროგრამაზე დასწრება შესაძლებელია როგორც თბილისში, ასევე სიღნაღში - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სიღნაღის კორპუსში.

►პროგრამაზე დასწრება თავისუფალია

►პროგრამის წარმატებით გავლის შესახებ სერტიფიკატებს მიიღებენ მხოლოდ რეგისტრირებული მონაწილეები

► პროგრამის ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ აქ