მობილობა სიღნაღის კორპუსში

შპს თბილისის სასწავლო უნივესიტეტი აცხადებს შემოდგომის მობილობას საბაკალავრო  და სამაგისტრო პროგრამებზე  შემდეგ სპეციალობებზე

საბაკალავრო პროგრამები:

  • ინგლისური ფილოლოგია - 25 ადგილი
  • ბიზნესის ადმინისტრირება - 130 ადგილი
  • ტურიზმი - 30 ადგილი 

სწავლის საფასური მობილობით გამოხცხადებულ  საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე  ხდება დიფერენცირებულად:

1. სწავლა - სიღნაღის კორპუსში- სიღნაღის რ-ნი, (საქობო უნივერსიტეტის ქ. 32),  (სწავლის საფასური 1500 ლარი); 

2. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სწავლა - სიღნაღის კორპუსში- სიღნაღის რ-ნი, (საქობო უნივერსიტეტის ქ. 32),  (სწავლის საფასური 2000 ლარი); 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: ტელ: 2 96 01 90; 597 20 00 19