სიახლეები

 1. თეგები
აბიტურიენტთა მომზადება

▼საერთაშორისო სერტიფიცირების ცენტრი თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტთან
თანამშრომლობის ფარგლებში გთავაზობთ ყველა საგანში აბიტურიენტების მომზადებას
ეროვნული გამოცდებისთვის, კერძოდ:

 

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • ზოგადი უნარები
 • უცხო ენები (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) 
 • მათემატიკა
 • ქიმია
 • ფიზიკა
 • ბიოლოგია
 • ისტორია
 • გეოგრაფია
 • ლიტერატურა

 

►ერთი საგნის ღირებულებაა: თვეში 50 ლარი.


►დამატებითი პირობები:
- იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნულ გამოცდებზე პირველ ნომრად შემოხაზავთ და
ჩაირიცხებით თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში სრულად დაგიბრუნდებათ
მომზადების საფასურის ნახევარი (სწავლის ხანგრძლივობა-8 თვე);


- თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის
შემთხვევაში - 10 % შეღავათი წლიურ გადასახადზე;


- თუ თქვენ ისწავლით კრიმინალისტიკის პროფესიულ პროგრამაზე, ეროვნულ
გამოცდებისთვის მოემზადებით უფასოდ; ინფორმაცია კრიმინალისტიკის
პროფესიულ პროგრამაზე:
http://tu.edu.ge/index.php?page=default&postmore=56&lang=geo


- თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შემთხვევაში მაღალი აკადემიური
მოსწრების სტუდენტს სწავლის საფასური ყოველწლიურად 5%-ით შეუმცირდება.


►ხარისხიანი განათლება =მაღალკვალიფიციური პედაგოგები+სწავლების მაღალი დონე


- ტესტირების შედეგად მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა და
სწავლების პროცესის შესაბამისი დაგეგმვა;
- ყოველი თვის ბოლოს ტარდება ტესტირება სწავლების შემდგომი ანალიზისთვის;
- გაკვეთილების ხანგრძლივობა 1,5-2 საათია (კვირაში ორჯერ)
- ჯგუფში მაქსიმუმ 5-6 აბიტურიენტი.


►აბიტურიენტთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს 15 ოქტომბრამდე.
►ცენტრი ახორციელებს აბიტურიენთა გადამზადებას 2014 წლიდან.

►სარეგისტრაციო ფორმა:
https://docs.google.com/forms/d/1KzomFlDIOzTNMXHZ84I4vA9uSpRNnvICNITpNX5SNVQ/edit?uiv
=1


►დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: 571 851 088 e-mail: iccenter.ge@gmail.com
მის: ნინოშვილის 55. მე-4 სართ. ოთახი №4
www.iccenter.ge
www.tu.edu.ge