შემოდგომის მობილობა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე

შპს თბილისის სასწავლო უნივესიტეტი აცხადებს შემოდგომის მობილობას საბაკალავრო  და სამაგისტრო პროგრამებზე  შემდეგ სპეციალობებზე

საბაკალავრო პროგრამები:

 • ინგლისური ფილოლოგია - 25 ადგილი (თბილისი/სიღნაღი)
 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 130 ადგილი (თბილისი/სიღნაღი)
 • სამართალმცოდნეობა - 60 ადგილი (თბილისი)
 • ტურიზმი - 30 ადგილი (თბილისი/სიღნაღი)
 • სასურსათო ტექნოლოგია - 10 ადგილი (თბილისი)
 • ჟურნალისტიკა - 10 ადგილი (თბილისი)
 • აგროინჟინერია - 15 ადგილი (თბილისი)
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 5 ადგილი (თბილისი)
 • საჯარო მმართველობა - 5 ადგილი (თბილისი)

სამაგისტრო პროგრამები

 • ფინანსები - 2 ადგილი (თბილისი)
 • მენეჯმენტი - 2 ადგილი (თბილისი)
 • სურსათის უვნებლობა - 2 ადგილი (თბილისი)
 • ტურიზმი - 4 ადგილი (თბილისი)
 • სამართალი - 4 ადგილი (თბილისი)
სწავლის საფასური მობილობით გამოხცხადებულ  საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე  ხდება დიფერენცირებულად:

1. სწავლა - თბილისის კორპუსში, (ე. ნინოშვილის ქ. N55) სწავლის საფასური - 1800 ლარი.

2. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის - თბილისის კორპუსში, ე. ნინოშვილის ქ. N55 (სწავლის საფასური 3000 ლარი); 

3. სწავლა - სიღნაღის კორპუსში- სიღნაღის რ-ნი, (საქობო უნივერსიტეტის ქ. 32),  (სწავლის საფასური 1500 ლარი); 

4.უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სწავლა - სიღნაღის კორპუსში- სიღნაღის რ-ნი, (საქობო უნივერსიტეტის ქ. 32),  (სწავლის საფასური 2000 ლარი); 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: ტელ: 2 96 01 90; 597 20 00 19