ბრძანება 2017/2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის შესახებ