სიახლეები

  1. თეგები
ვენის ბუნებრივი რესურსებისა და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების უნივერსიტეტის (BOKU) წარმომადგენლების ვიზიტი თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში.
ვიზიტის დროს ვენის ბუნებრივი რესურსებისა და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების უნივერსიტეტისა და თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს ერთობლივი საგრანტო პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამუშაო გეგმა, რომლის განხორციელებაც 2017-2018 სასწავლო წლიდან დაიწყება.