მაგისტრატურის 2016/2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი