სამეცნიერო კონფერენცია - თანამედროვე მეცნიერების აქტუალური ტენდენციები

16 ივნისს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე მეცნიერების აქტუალური ტენდენციები“ ჩატარდა. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს სამართლის, სასურსათო ტექნოლოგიის, ბიზნესის ადმინისტრირების,ტურიზმის, ინგლისური ფილოლოგიის და სხვა სპეციალობების სტუდენტებმა.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ სტუდენტები რუმინეთიდან, რომლებიც ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამით სწავლობენ სასურსათოტექნოლოგიის პროგრამაზე.

ღონისძიების ამსახველი ყველა ფოტო შეგიძლიათ იხილოთ აქ