მობილობა თბილისის კორპუსში

შპს თბილისის სასწავლო უნივესიტეტი აცხადებს შემოდგომის მობილობას საბაკალავრო  და სამაგისტრო პროგრამებზე  შემდეგ სპეციალობებზე

საბაკალავრო პროგრამები:

 • ინგლისური ფილოლოგია - 25 ადგილი 
 • ბიზნესის ადმინისტრირება - 130 ადგილი
 • სამართალმცოდნეობა - 60 ადგილი
 • ტურიზმი - 30 ადგილი
 • სასურსათო ტექნოლოგია - 10 ადგილი
 • ჟურნალისტიკა - 10 ადგილი
 • აგროინჟინერია - 15 ადგილი 
 • საერთაშორისო ურთიერთობები - 5 ადგილი
 • საჯარო მმართველობა - 5 ადგილი

სამაგისტრო პროგრამები

 • ფინანსები - 2 ადგილი
 • მენეჯმენტი - 2 ადგილი
 • სურსათის უვნებლობა - 2 ადგილი
 • ტურიზმი - 4 ადგილი
 • სამართალი - 4 ადგილი

სწავლის საფასური მობილობით გამოხცხადებულ  საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე  ხდება დიფერენცირებულად:

1. სწავლა - თბილისის კორპუსში, ე. ნინოშვილის ქ. N55, სწავლის საფასური - 1800 ლარი.

2. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის - თბილისის კორპუსში, ე. ნინოშვილის ქ. N55,  სწავლის საფასური 3000 ლარი.
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: ტელ: 2 96 01 90; 597 20 00 19