თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა

2015-2016 წლების (მოკლევადიანი) ერთწლიანი ამოცანები

მოკლევადიანი ერთწლიანი გეგმა მიზნად ისახავს სასწავლო უნივერსიტეტში განათლების
ხარისხის თვისობრივად ახალ სიმაღლეზე აყვანას, რაც იქნება განათლების ერთიან სივრცეში
სასწავლო უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ძირითადი გარანტი.
სასწავლო უნივერსიტეტში მოკლევადიანი ამოცანები განხორციელდება საქმიანობის


შემდეგ მიმარულებებში:

 • სასწავლო პროცესი;
 • საბიბლიოთეკო საქმიანობა;
 • ინფრასტრუქტურა;
 • საგანმანათლებლო კავშირები;
 • სოციალური საკითხები.

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა


2015-2021 წლების (გრძელვადიანი) ექვსწლიანი ამოცანები

გრძელვადიანი ამოცანა მიზნად ისახავს სასწავლო უნივერსიტეტში განათლების ხარისხის
თვისობრივად ახალ სიმაღლეზე აყვანას, რაც იქნება განათლების ერთიან სივრცეში სასწავლო
უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ძირითადი გარანტი.
სასწავლო უნივერსიტეტში გრძელვადიანი ამოცანები განხორციელდება საქმიანობის
შემდეგ მიმარულებებში:

 • სასწავლო პროცესი;
 • საბიბლიოთეკო საქმიანობა;
 • ინფრასტრუქტურა;
 • საგანმანათლებლო კავშირები;
 • სოციალური საკითხები
 • ახალი კორპუსის მშენებლობის დასრულება.
 • მისამართზე: თბილისი, ეგ. ნინოშვილის ქ. #55
 • სიღნაღში - სოფელ საქობო - სასწავლო კორპუსის შემდგომი კეთილმოწყობა და
 • მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეხილის ბაღის გაშენება; მისამართი.: უნივერსიტეტის ქ. # 32

ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა