თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სამეცნიერო ჟურნალი

სამეცნიერო ჟურნალი

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 1

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 2

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 3

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 4

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 5

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 7

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 8

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 9

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 10

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 11

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 12

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 13

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 14

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 15

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 16

 

საკონფერენციო ჟურნალი

თანამედროვე გამოწვევები, მეცნიერების აქტუალურიპრობლემები და ევროინტეგრაცია