თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!
საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!

5 September, 2018 by Admin University

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ინფორმაციას...

მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

23 August, 2018 by Admin University

2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის...

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები

20 August, 2018 by Admin University

  2018-2019 სასწავლო წლის მაგისტრატურის...

ყველა სიახლის ნახვა →

სამეცნიერო ჟურნალი

სამეცნიერო ჟურნალი

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 1

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 2

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 3

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 4

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 5

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 7

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 8

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 9

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 10

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 11

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 12

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 13

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 14

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 15

სამეცნიერო ჟურნალი: "მეცნიერება და ცხოვრება" 16

 

საკონფერენციო ჟურნალი

თანამედროვე გამოწვევები, მეცნიერების აქტუალურიპრობლემები და ევროინტეგრაცია