თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

რექტორი

ლევან ჯანგულაშვილი - რექტორი

Email: rector@tu.edu.ge / l.jangulashvili@tu.edu.ge