თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები
გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

27 April, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების...

ბანაკი წყნეთში
ბანაკი წყნეთში

21 April, 2018 by Admin University

  ბანაკში მონაწილეობისთვის გაიარე...

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!
სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

21 April, 2018 by Admin University

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო...

ყველა სიახლის ნახვა →

დებულებები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარება (2018-2024წ.წ.)


სამაგისტრო პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


საბაკალავრო პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


პროფესიული პროგრამების ფაკულტეტის დებულება


საგამოცდო ცენტრის დებულება


სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმებისა და დაცვის ინსტრუქცია


საკურსო ნაშრომების შესრულების ინსტრუქცია


ადემიური საბჭოს დებულება


აკადემიური პერსონალის აფელირების წესი


პლაგიატის   აღმოჩენის , თავიდან აცილების, პლაგიატობაზე რეაგირების პროცედურები და მექანიზმები


აკადემიური  თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარებისა და პროფესორის თანამდეობაზე მყოფ პირთა ატესტაციის დებულება


ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება


იურიდიული სამსახურის დებულება


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება


პერსონალის მართვის სამსახურის დებულება


კანცელარიის და  საქმისწარმოების დებულება


საქმისწარმოების წესი


საინფორმაციო ტექნოლოგიების დებულება


სტუდენტთა თვითმართველობის დებულება


საბაკალავრო პროგრამების კატალოგი


სამაგისტრო პროგრამების კატალოგი