თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

პროექტის მართვის ტრენინგი
პროექტის მართვის ტრენინგი

15 November, 2017 by Admin University

პროექტის მართვის ტრენინგი...

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

9 November, 2017 by Admin University

22-23 ნოემბერს თბილისის უნივერსიტეტში...

შუალედური გამოცდების ცხრილები
შუალედური გამოცდების ცხრილები

3 November, 2017 by Admin University

შუალედური გამოცდების ცხრილები   1....

ყველა სიახლის ნახვა →

მისია

ჩვენი მისია საქართველოში თანამედროვე, დასავლური ტიპის განათლების მისაღებად საჭირო გარემოს შექმნაა.

 

ჩვენი მიზნებია:

  • სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, მოქალაქეობრივი და ეროვნული თვითშეგნების მაღალი პროფესიული კომპეტენციის, აკადემიური განათლების მქონე სპეციალისტების მომზადება - აგრარული, ინჟინერიის, ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის, ჰუმანიტარული, მიმართულებათაშორისი დარგებისა და სოციალური მიმართულების სპეციალობებში უმაღლეს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი გარემოს გათვალისწინებით.
  • ხელი შევუწყოთ არაქართულენოვანი სტუდენტების ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში მოზიდვასა და ინტეგრაციას. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საშუალება მივცეთ გაიაროს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

მისიის და მიზნების მისაღწევად:

  • ვიყენებთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს
  • ვახორციელებთ ხარისხის შიდა და გარე შეფასებას
  • ვნერგავთ სწავლების თანამედროვე მეთოდებს
  • ხელს ვუწყობთ კვალიფიცირებული პედაგოგიური კადრების მოზიდვას
  • ვზრუნავთ აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე
  • ვაახლებთ სასწავლო პროცესის ინფრასტრუქტურას
  • ვმოქმედებთ განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად

მომავალი ღონისძიებები