თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!
საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!

5 September, 2018 by Admin University

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ინფორმაციას...

მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

23 August, 2018 by Admin University

2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის...

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები

20 August, 2018 by Admin University

  2018-2019 სასწავლო წლის მაგისტრატურის...

ყველა სიახლის ნახვა →

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკის დებულება

 

წესები:

 • ბიბლიოთეკა ემსახურება სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა უნივერსტეტების (ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმების შესაბამისად) სტუდენტებს და პროფესორ- მასწავლებლებს
 • სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებზე და პროფესორ-მასწავლებელებზე არსებული ფონდებიდან გამომდინარე შესაძლებლობის შემთხვევაში (ერთზე მეტი ეგზემპლარი) წიგნი გაიცემა სემესტრულად;
 • სტუდენტი და პროფესორ-მასწავლებელი ვალდებულია გაცემული წიგნი დააბრუნოს ბიბლიოთეკაში სემესტრის დასრულებისთანავე
 • იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს დასჭირდება იგივე სახელმძღვანელო, უფლება აქვს წიგნის დაბრუნების შემდეგ გააგრძელოს ბარათის ვადა ამავე წიგნზე სხვა მოთხოვნის არ არსებობის შემთხვევაში
 • ბიბლიოთეკის ფონდში წიგნის ერთი ან ორი ეგზემპლარის არსებობის შემთხვევაში მისი გამოყენება სტუდენტის და პროფესორ-მასწავლებლის მიერ ხდება ადგილზე, სამკითხველო დარბაზში
 • ბიბლიოთეკა წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში სტუდენტისაგან და პროფესორ- მასწავლებლისგან (აბონენტისაგან) მოითხოვს შესაბამისი წიგნის შეძენას ან ჯარიმას დაკარგული წიგნის ღირებულების მიხედვით
 • სამკითხველო დარბაზში გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტი იწერება მკითხველის ფორმულიარში
 • სამკითხველო დარბაზში გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტების რაოდენობა არ იზღუდება

 

მკითხველი ვალდებულია: 

 • დაიცვას წესრიგი ბიბლიოთეკაში მუშაობისას
 • ფაქიზად მოეპყროს ბიბლიოთეკის თითოეულ ბეჭვდურ ერთეულს თუ მასალას, დააბრუნოს დროზე და დადგენილი წესით
 • არ გაიტანოს ბიბლიოთეკიდან წიგნი ფორმულარში ჩაუწერლად, არ გააკეთოს წიგნზე, ბეჭვდურ ეგზემპლარზე და მასალაზე ჩანაწერები, ჩანახატები და შენიშვნები
 • არ ამოხიოს ან სხვაგვარად არ დააზიანოს წიგნის ან სხვა ბეჭვდური მასალა

 

სამუშაო საათები:

სამუშაო დღეები: 09:30 სთ-დან - 17:00 სთ-მდე

შაბათი: 10:00 სთ-დან - 15:00 სთ-მდე

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ბიბლიოთეკის გამგე - ნათია სულაქველიძე

ბიბლიოთეკარი - ნათია ჩიხიაშვილი / ტელ: 032 2 244 824

წიგნების ელექტრონული კატალოგი შეგიძლიათ იხილოთ აქ

წიგნების ელექტრონული კატალოგი სიღნაღის კორპუსისთვის შეგიძლიათ იხილოთ აქ

საერთაშორისო ელექტრონული ბიბლიოთეკები

 

Cambridge Journals Online

BioOne Complete

e-Duke Journals Scholarly Collection

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

IMeche Journals

New England Journals of Medicine

Openedition Journals

Royal Society Collection Journals

Sage Premier