თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

2017-2018 დასკვნითი გამოცდების ცხრილები
2017-2018 დასკვნითი გამოცდების ცხრილები

29 June, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების...

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები
გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

27 April, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების...

ყველა სიახლის ნახვა →

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკის დებულება

 

წესები:

 • ბიბლიოთეკა ემსახურება სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა უნივერსტეტების (ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმების შესაბამისად) სტუდენტებს და პროფესორ- მასწავლებლებს
 • სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებზე და პროფესორ-მასწავლებელებზე არსებული ფონდებიდან გამომდინარე შესაძლებლობის შემთხვევაში (ერთზე მეტი ეგზემპლარი) წიგნი გაიცემა სემესტრულად;
 • სტუდენტი და პროფესორ-მასწავლებელი ვალდებულია გაცემული წიგნი დააბრუნოს ბიბლიოთეკაში სემესტრის დასრულებისთანავე
 • იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს დასჭირდება იგივე სახელმძღვანელო, უფლება აქვს წიგნის დაბრუნების შემდეგ გააგრძელოს ბარათის ვადა ამავე წიგნზე სხვა მოთხოვნის არ არსებობის შემთხვევაში
 • ბიბლიოთეკის ფონდში წიგნის ერთი ან ორი ეგზემპლარის არსებობის შემთხვევაში მისი გამოყენება სტუდენტის და პროფესორ-მასწავლებლის მიერ ხდება ადგილზე, სამკითხველო დარბაზში
 • ბიბლიოთეკა წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში სტუდენტისაგან და პროფესორ- მასწავლებლისგან (აბონენტისაგან) მოითხოვს შესაბამისი წიგნის შეძენას ან ჯარიმას დაკარგული წიგნის ღირებულების მიხედვით
 • სამკითხველო დარბაზში გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტი იწერება მკითხველის ფორმულიარში
 • სამკითხველო დარბაზში გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტების რაოდენობა არ იზღუდება

 

მკითხველი ვალდებულია: 

 • დაიცვას წესრიგი ბიბლიოთეკაში მუშაობისას
 • ფაქიზად მოეპყროს ბიბლიოთეკის თითოეულ ბეჭვდურ ერთეულს თუ მასალას, დააბრუნოს დროზე და დადგენილი წესით
 • არ გაიტანოს ბიბლიოთეკიდან წიგნი ფორმულარში ჩაუწერლად, არ გააკეთოს წიგნზე, ბეჭვდურ ეგზემპლარზე და მასალაზე ჩანაწერები, ჩანახატები და შენიშვნები
 • არ ამოხიოს ან სხვაგვარად არ დააზიანოს წიგნის ან სხვა ბეჭვდური მასალა

 

სამუშაო საათები:

სამუშაო დღეები: 09:30 სთ-დან - 17:00 სთ-მდე

შაბათი: 10:00 სთ-დან - 15:00 სთ-მდე

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ბიბლიოთეკის გამგე - ნათია სულაქველიძე

ბიბლიოთეკარი - ნათია ჩიხიაშვილი / ტელ: 032 2 244 824

წიგნების ელექტრონული კატალოგი შეგიძლიათ იხილოთ აქ

წიგნების ელექტრონული კატალოგი სიღნაღის კორპუსისთვის შეგიძლიათ იხილოთ აქ

საერთაშორისო ელექტრონული ბიბლიოთეკები

 

Cambridge Journals Online

BioOne Complete

e-Duke Journals Scholarly Collection

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

IMeche Journals

New England Journals of Medicine

Openedition Journals

Royal Society Collection Journals

Sage Premier