თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

2017-2018 დასკვნითი გამოცდების ცხრილები
2017-2018 დასკვნითი გამოცდების ცხრილები

29 June, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების...

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები
გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

27 April, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების...

ყველა სიახლის ნახვა →

ისტორია

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი არის აკრედიტებული, ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც დაარსდა 1995 წელს და მდებარეობს ქალაქის ცენტრში.

სსიპ-საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელმწიფო სააკრედიტაციო სამსახურის 2006 წლის 16 ოქტომბრის №70/ა ბრძანების საფუძველზე შპს თბილისის უნივერსიტეტს მიენიჭა ინსტიტუციური აკრედიტაცია 2007-2008 სასწავლო წლიდან 5 წლის ვადით, ხოლო 2012 წლის 21 აგვისტოს, საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება №261 საფუძველზე, შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტს 2012-2013 სასწავლო წლის დაწყებიდან 5 წლის ვადით მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი.

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ხორციელდება 1 პროფესიული, 10 საბაკალავრო, 7 სამაგისტრო პროგრამა, მასწავლებლის მომზადებისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც შემუშავებულია ევროპული კრედიტებისა და ტრანსფერის სისტემის შესაბამისად და ხორციელდება აკრედიტებულ რეჟიმში.

 

I.პროფესიული პროგრამების ფაკულტეტი:

კრიმინალისტიკა (მესამე, მეოთხე და მეხუთე საფეხურები)

 

II. საბაკალავრო პროგრამების ფაკულტეტი:

სამართალმცოდნეობა

ბიზნესის ადმინისტრირება

ტურიზმი

საერთაშორისო ურთიერთობები

საჯარო მმართველობა

ინგლისური ფილოლოგია

ჟურნალისტიკა

აგროინჟინერია

სასურსათო ტექნოლოგია

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

 

III. სამაგისტრო პროგრამების ფაკულტეტი:

სამართალი

ფინანსები

მენეჯმენტი

სადაზღვევო საქმე

სურსათის უვნებლობა

მეცხოველეობის პროდუქტებისა და ნედლეულის საქონელმცოდნეობა

ტურიზმი

 

IV. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

V. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფად სასწავლო უნივერსიტეტს ღია კონკურსის წესით არჩეული ჰყავს 15 პროფესორი და 47 ასოცირებული პროფესორი, 5 ასისტენტ-პროფესორი, 1 ასისტენტი. ასევე სასწავლო პროცესში ჩართულია 50 მოწვეული პროფესორ/მასწავლებელი.