თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სტუდენტური დასაქმების ცენტრი - SEIS

ცენტრის მისია სტუდენტების დასაქმებაზე ზრუნვა და მათი ინიციატივების მხარდაჭერაა.

სტუდენტთა დასაქმების მიზნით, ცენტრი ყოველკვარტალურად აწყობს დასაქმების ფორუმს, სადაც წარმოდგენილნი არიან საქართველოში მოქმედი წამყვანი კომპანიები.

ცენტრი საკუთარი სახსრებით ახორციელებს სტაჟირების პროგრამებს TU-სა და სხვა წარმატებულ ორგანიზაციებში.

სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებატ საკუთარი იდეა დახვეწონ გამოცდილ მენტორებთან ერთად და შემდგომ წარუდგინონ TU-ს გრანტის გამცემ კომისიას.

ცენტრი სტუდენტურ იდეებს აფინანსებს საკუთარი სახსრებით და სტუდენტებს უწევს კონსულტაციებს გარე დაფინანსების მიღებისთვის.