თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სასწ/პრ მართვის ელ.სისტემა

სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემით სარგებლობისთვის გაჰყევით ბმულს