თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ხარისსხის სამსახურის უფროსი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი დავით გუბელაძე

 

ავტობიოგრაფია