თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირების გავლენა ეკონომიკური განვითარების პროცესებზე

ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირების გავლენა ეკონომიკური განვითარების პროცესებზე

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 18 April, 2018 by Admin University

  სტატიაში განხილულია ადამიანისეული კაპიტალის როლი ეკონომიკურ ზრდასთან  მიმართებაში ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკის ეპოქაში. ყურადღება გამახვილებულია მის შემადგენელ ფაქტორებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური კაპიტალის დაგროვება ძალზედ მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პროცესში, დროთა განმავლობაში ცხადი ხდება, რომ მატერიალური კაპიტალის ზრდა დამოკიდებულია ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირებაზე. სტატია    
ემოციური ინტელექტის განვითარების მნიშვნელობა საქმიან ურთიერთობებში

ემოციური ინტელექტის განვითარების მნიშვნელობა საქმიან ურთიერთობებში

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 11 April, 2018 by Admin University

  დღესდღეობით, გამძაფრებული კონკურენციის და გაღრმავებული გლობალიზაციის პირობებში, უფრო და უფრო რთული ხდება, როგორც ცალკეული ადამიანებისთვის ისე, ორგანიზაციებისთვის წარმატების მიღწევა. საქართველოში 2016 წელს უმუშევარი ადამიანების რაოდენობა აჭარბებდა 235 000 ადამიანს, სხვა სიტყვებით 235 000 ადამიანზე მეტს სურდა მუშაობის დაწყება და იყო ძებნის პროცესში, თუმცა ვერ პოულობდა. მოცემული ციფრი ნათლად მეტყველებს კონკურენციის სიმძაფრეზე.   სტატია
ტურიზმის განვითარების ტენდენციები საქართველოში

ტურიზმის განვითარების ტენდენციები საქართველოში

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 4 April, 2018 by Admin University

        ტურიზმი თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის ერთ–ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი და დინამიურად განვითარებადი დარგია. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში მრავალი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა სახის პრობლემა არსებობს ტურისტების რაოდენობა ყოველწლიურად განუხრელად იზრდება. უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით, ტურიზმის სექტორში ეკონომიკური კრიზისის პირობებშიც კი შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები.   სტატია
გაიგე მეტი უცხოეთში სტაჟირებასთან დაკავშირებით

გაიგე მეტი უცხოეთში სტაჟირებასთან დაკავშირებით

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 29 March, 2018 by Admin University

​​​​​​​ შეხვედრა აისეკ საქართველოს წარმომადგენელთან უცხოეთში სტაჟირებასთან დაკავშირებით მარიამ დარსალია, ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტი, რომელმაც ერთთვიანი სტაჟირება ჩეხეთში გაიარა სტუდენტებს გამოცდილებას გაუზიარებს.
პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრის (PAAC) ფარგლებში მომზადებული ანალიტიკური სტატია

პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრის (PAAC) ფარგლებში მომზადებული ანალიტიკური სტატია

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 28 March, 2018 by Admin University

პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრის (PAAC) ფარგლებში მომზადებული ანალიტიკური სტატია   ავტორი: ლია გვაზავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ჩატარებული კვლევა: „ელექტროენერგეტიკული სექტორის ბუნებრივი მონოპოლიების დანახარჯების აუდიტი მარეგულირებელი მიზნებისათვის“   ელექტროენერგიის გამანაწილებელი საწარმოების გრძელვადიანი...
  • გვერდი 4 / 12
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6