თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 27 April, 2018 by Admin University

გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები   1. ბიზნესის ადმინისტრირება 2.  ინგლისური ფილოლოგია 3.  სამართალმცოდნეობა 4.  ტურიზმი 5.  აგროინჟინერია 6.  ჟურნალისტიკა 7.  საერთაშორისო ურთიერთობები 8.   საჯარო მმართველობა 9.  სურსათის ტექნოლოგია
ბანაკი წყნეთში

ბანაკი წყნეთში

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

  ბანაკში მონაწილეობისთვის გაიარე რეგისტრაცია:  https://goo.gl/JQvCKv რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 15 მაისი. მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართება 24 აპრილს, 13:00 სთ. 408 აუდიტორია.    
სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის! ნაშრომების წარმოდგენის ვადაა 18 მაისი. ნაშრომების წარმოდგენის წესი:  ნაშრომების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს; ფორმატი A4; ტექსტში შრიფტის ზომა 11; ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ. მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ. შრიფტი ქართული ტექსტისთვის - Sylfaen; ინგლისურისთვის - Times New Roman. ნაშრომები მიიღება, როგორც ქართულ ასევე, ინგლისურ ენაზე. კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული...
სტუდენტთა XXi ღია სამეცნიერო კონფერენცია

სტუდენტთა XXi ღია სამეცნიერო კონფერენცია

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

ნაშრომების წარმოდგენის ვადაა 7 მაისი.  ნაშრომების წარმოდგენის წესი:  ნაშრომების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს; ფორმატი A4; ტექსტში შრიფტის ზომა 11; ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ. მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.  შრიფტი ქართული ტექსტისთვის - Sylfaen; ინგლისურისთვის - Times New Roman.  ნაშრომები მიიღება, როგორც ქართულ ასევე, ინგლისურ ენაზე.  კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული და ინგლისური  ნაშრომები უნდა წარმოადგინოთ...
იმიტირებული სასამართლო პროცესი

იმიტირებული სასამართლო პროცესი

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

  TU სამართლის სპეციალობის სტუდენტებისთვის!  მინაწილეობის მიღება შეუძლიათ 2-3-4 კურსელებს.  გაიარე რეგისტრაცია 5 მაისამდე. ელ-ფოსტა: info@tu.edu.ge 
  • გვერდი 3 / 12
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5