თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები

გამოქვეყნდა 20 August, 2018 by Admin University

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები საგამოცდო საკითხები

 

2018-2019 სასწავლო წლის მაგისტრატურის შიდა გამოცდები სპეციალობებში

11 სთ. აუდიტორია 307, 308 და 309;

2018 წლის 22 აგვისტო;

2018 წლის 29 აგვისტო;

2018 წლის 5 სექტემბერი;

2018 წლის 12 სექტემბერი;

2018 წლის 18 სექტემბერი;

2018 წლის 26 სექტემბერი

 

უცხო ენაში

11 სთ. აუდ. 310

2018 წლის 23 აგვისტო;

2018 წლის 30 აგვისტო;

2018 წლის 6 სექტემბერი;

2018 წლის 13 სექტემბერი;

2018 წლის 20 სექტემბერი;

2018 წლის 27 სექტემბერი

 

საგამოცდო საკითხები

1. სამართალმცოდენობა

2. მენეჯმენტი

3. ტურიზმი

4. ფინანსები

5. სურსათის უვნებლობა

 

 

 

არ დათეგილა