თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნით გამოცდების გადაბარების ჩატარების ცხრილი

გამოქვეყნდა 15 July, 2018 by Admin University

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნით გამოცდების გადაბარების ჩატარების ცხრილი

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნით გამოცდების გადაბარების ჩატარების ცხრილი

 

1. ბიზნესის ადმინისტრირება


2. ინგლისური ფილოლოგია


3. სამართალმცოდნეობა


4. ტურიზმი


5. აგროინჟინერია


6. ჟურნალისტიკა


7. საერთაშორისო ურთიერთობები


8. საჯარო მმართველობა


9. სურსათის ტექნოლოგია


არ დათეგილა