თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

ნაშრომების წარმოდგენის ვადაა 18 მაისი.

ნაშრომების წარმოდგენის წესი: 

  • ნაშრომების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს; ფორმატი A4; ტექსტში შრიფტის ზომა 11; ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ. მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.
  • შრიფტი ქართული ტექსტისთვის - Sylfaen; ინგლისურისთვის - Times New Roman.
  • ნაშრომები მიიღება, როგორც ქართულ ასევე, ინგლისურ ენაზე.
  • კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული და ინგლისური

ნაშრომები უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონულად. ელ. ფოსტა: info@tu.edu.ge

ნაშრომები დაიბეჭდება შრომების სახით.

ყველა მონაწილე მიიღებს სერტიფიკატს და ფასიან საჩუქარს.

არ დათეგილა