თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრის (PAAC) ფარგლებში მომზადებული ანალიტიკური სტატია

გამოქვეყნდა 28 March, 2018 by Admin University

პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრის (PAAC) ფარგლებში მომზადებული ანალიტიკური სტატია

პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრის (PAAC) ფარგლებში მომზადებული ანალიტიკური სტატია

 

ავტორი: ლია გვაზავა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ჩატარებული კვლევა:

„ელექტროენერგეტიკული სექტორის ბუნებრივი მონოპოლიების დანახარჯების აუდიტი მარეგულირებელი მიზნებისათვის“

 

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი საწარმოების გრძელვადიანი სატარიფო რეგულირება

არ დათეგილა