თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრატურის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი