თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრი (PAAC)

გამოქვეყნდა 21 December, 2017 by Admin University

პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრი (PAAC)

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიზისა და ანალიტიკის ცენტრი (PAAC)

 

ცენტრის მისია: კვლევითი მეთოდებისა და ინოვაციური ანალიტიკური სტრატეგიების გამოყენებით ეფექტური სოციალური, ეკონომიკური, განათლების, ჯანდაცვის პოლიტიკის განვითარების მხარდაჭერაა.

ცენტრი იწყებს ახალგაზრდა მკვლევარების მხარდაჭერას და ანალიტიკური სტატიების გამოქვეყნებას.

არ დათეგილა