თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

მაგისტრატურის 2017/2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი