თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

სიახლეები

ბანაკი წყნეთში

ბანაკი წყნეთში

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

  ბანაკში მონაწილეობისთვის გაიარე რეგისტრაცია:  https://goo.gl/JQvCKv რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 15 მაისი. მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართება 24 აპრილს, 13:00 სთ. 408 აუდიტორია.    
სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის!

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

სტუდენტური კონფერენცია სიღნაღის სასწავლო კორპუსის სტუდენტებისთვის! ნაშრომების წარმოდგენის ვადაა 18 მაისი. ნაშრომების წარმოდგენის წესი:  ნაშრომების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს; ფორმატი A4; ტექსტში შრიფტის ზომა 11; ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ. მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ. შრიფტი ქართული ტექსტისთვის - Sylfaen; ინგლისურისთვის - Times New Roman. ნაშრომები მიიღება, როგორც ქართულ ასევე, ინგლისურ ენაზე. კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული...
სტუდენტთა XXi ღია სამეცნიერო კონფერენცია

სტუდენტთა XXi ღია სამეცნიერო კონფერენცია

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

ნაშრომების წარმოდგენის ვადაა 7 მაისი.  ნაშრომების წარმოდგენის წესი:  ნაშრომების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გვერდს; ფორმატი A4; ტექსტში შრიფტის ზომა 11; ინტერვალი 1,0. ველები: ზედა 2,0 სმ. მარცხენა 3,0 სმ. მარჯვენა 2,0 სმ.  შრიფტი ქართული ტექსტისთვის - Sylfaen; ინგლისურისთვის - Times New Roman.  ნაშრომები მიიღება, როგორც ქართულ ასევე, ინგლისურ ენაზე.  კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული და ინგლისური  ნაშრომები უნდა წარმოადგინოთ...
იმიტირებული სასამართლო პროცესი

იმიტირებული სასამართლო პროცესი

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 21 April, 2018 by Admin University

  TU სამართლის სპეციალობის სტუდენტებისთვის!  მინაწილეობის მიღება შეუძლიათ 2-3-4 კურსელებს.  გაიარე რეგისტრაცია 5 მაისამდე. ელ-ფოსტა: info@tu.edu.ge 
ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირების გავლენა ეკონომიკური განვითარების პროცესებზე

ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირების გავლენა ეკონომიკური განვითარების პროცესებზე

არ დათეგილა

გამოქვეყნდა 18 April, 2018 by Admin University

  სტატიაში განხილულია ადამიანისეული კაპიტალის როლი ეკონომიკურ ზრდასთან  მიმართებაში ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკის ეპოქაში. ყურადღება გამახვილებულია მის შემადგენელ ფაქტორებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური კაპიტალის დაგროვება ძალზედ მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პროცესში, დროთა განმავლობაში ცხადი ხდება, რომ მატერიალური კაპიტალის ზრდა დამოკიდებულია ადამიანისეული კაპიტალის ფორმირებაზე. სტატია    
  • გვერდი 1 / 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5