თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ვინ მასწავლის

სამართლის სკოლა

ბიზნესის სკოლა

ტურიზმის სკოლა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

აგროინჟინერიის სკოლა