თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

საბაკალავრო პროგრამები

სამართლის სკოლა

ვრცლად

ბიზნესის სკოლა

ვრცლად

ტურიზმის სკოლა

ვრცლად

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

ვრცლად

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ვრცლად

აგროინჟინერიის სკოლა

ვრცლად