თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ადმინისტრაცია

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი

დევი ხვედელიანი

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის მიმართულების ხელმძღვანელი

გაიოზ ნადირაშვილი