თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ადმინისტრაცია

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი

დევი ხვედელიანი

მასობრივი-კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელი

დალი სინჯარაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელი

ირაკლი მანველიძე

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელი

სოლომონ პავლიაშვილი