თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ადმინისტრაცია

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი:

დევი ხვედელიანი

სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელი:

დევი ხვედელიანი