თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ადმინისტრაცია

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი,

დევი ხვედელიანი

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამის მიმართულების ხელმძღვანელი

მაია თეთრუაშვილი