თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ადმინისტრაცია

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამების ფაკულტეტის დეკანი

დევი ხვედელიანი

სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელი

მურად გარუჩავა

აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამების მიმართულების ხელმძღვანელი

დავით გუბელაძე