თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

გაცვლითი პროგრამები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს საშუალება აქვთ მიიღონ მონაწილეობა ფაკულტეტების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში და ისარგებლონ მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამებით (3-12 თვიანი) ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში.

საგრანტო პროექტი: „მაგისტრანტთა სასწავლო პროგრამების შექმნა სამშვიდობო კვლევებში საქართველოში“ (KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Capacity Building in the Field of Higher Education"

სტუდენტებისა და პერსონალის მობილობა (KA1 – Mobility for Learners and Staff – Higher Education Student and Staff Mobility – Project Code: 2016-1-RO01-KA107-023222)

 

პარტნიორი უნივერსიტეტები:

 

  • Trinity College Dublin (Dublin, Ireland)
  • Warsaw University of Life Sciences WULS – SGGW (Warsaw, Poland)
  • Universität Eichstätt-Ingolstadt (Bavaria, Germany)
  • Charles University in Prague (Prague, the Czech Republic)
  • University of Finance and Management in Warsaw (Warsaw, Poland)
  • Banat’s University of Agricultural Science and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” of Timisoara (Timisoara, Romania)
  • University of Oradea (Oradea, Romania)
  • National Pedagogical Dragomanov University (Kiev, Ukraine)