თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ჩასაბარებელი გამოცდები

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ძირითადი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა

ზოგადი უნარები

უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

ისტორია

გეოგრაფია

ლიტერატურა

სამოქალაქო განათლება

პრიორიტეტები:

ზოგადი უნარები

უცხოური ენა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/სამოქალაქო განათლება

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:

ისტორია -15

გეოგრაფია - 15

ლიტერატურა - 5

სამოქალაქო განათლება - 5

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან

 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ძირითადი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა

ზოგადი უნარები

უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

ისტორია

გეოგრაფია

ლიტერატურა

სამოქალაქო განათლება

პრიორიტეტები:

უცხოური ენა

ზოგადი უნარები

ქართული ენა და ლიტერატურა

ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/სამოქალაქო განათლება

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:

ისტორია - 5

გეოგრაფია - 5

ლიტერატურა -5

სამოქალაქო განათლება - 5

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან

 

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა

ძირითადი საგნები:

ქართული ენა და ლიტერატურა

ზოგადი უნარები

უცხოური ენა

არჩევითი საგნები:

ისტორია

გეოგრაფია

ლიტერატურა

სამოქალაქო განათლება

პრიორიტეტები:

უცხოური ენა

ზოგადი უნარები

ქართული ენა და ლიტერატურა

ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა/სამოქალაქო განათლება

ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:

ისტორია - 5

გეოგრაფია - 5

ლიტერატურა -5

სამოქალაქო განათლება - 5

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან