თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ჩასაბარებელი გამოცდები

სავალდებულო საგნები:

 

 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • ზოგადი უნარები
 • უცხოური ენა
 • არჩევითი საგნები:
 • ისტორია
 • გეოგრაფია
 • ლიტერატურა
 • პრიორიტეტები:
 • ზოგადი უნარები
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • უცხოური ენა
 • ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა
 • ადგილების ქვოტა არჩევითი საგნების მიხედვით:
 • ისტორია - 40
 • გეოგრაფია - 30
 • ლიტერატურა - 30

სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ ამონარიდი NAEC-ის ცნობარიდან