თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

მიღება

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად შემოხაზეთ 1350102

ბიზნეს ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად შემოხაზეთ 1350110