თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

მიღება

სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად შემოხაზეთ 1350106

​​​​​​აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად შემოხაზეთ 1350107