თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ვინ მასწავლის

აკადემიური პერსონალის და მოწვეულ სპეციალისტთა სია 2017/2018 სასწავლო წლისთვის:

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

გელა ირემაძე;
ხათუნა ჩაფიჩაძე;
ვაჟა გურგენიძე;
ვლადიმერ მკერვალიშვილი;
დალი სინჯარაძე;
დავით მაღლაფერიძე;
ოლიკო ცისკარიშვილი;
დავით ქუტიძე;
ივანე პავლიაშვილი;
ავთანდილ ტუკვაძე;
ლაურა კუტუბიძე.