თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ვინ მასწავლის

აკადემიური პერსონალის და მოწვეულ სპეციალისტთა სია 2017/2018 სასწავლო წლისთვის:

სამართლის სკოლა 

დოდო ჯულუხაძე;
ეკატერინე ნინუა;
ელენე გვენცაძე;
ანა ჭიღიტაშვილი;
გიორგი გორაძე;
ლილი მსხილაძე;
გიორგი ასათიანი;
ირინა არჯევანიძე;
გოჩა ოჩიგავა;
დევი ხვედელიანი;
ირაკლი თედორაძე;
დარეჯან ლეკიაშვილი;
ნანა ხარაძე;
შოთა მანელიძე;
მარინა ქოქოსაძე;
ხათუნა ლორია;
ირმა ნოზაძე;
გიგა გიგაშვილი;
ეკატერინე ცისკარიძე;
დავით ჯაიანი;
ნათელა მაისურაძე;
შორენა ჯანხოთელი;
მიხეილ მამნიაშვილი;
პეტრე დაუთაშვილი;
გიორგი ლორია;
დავით ჩაგუნავა;
ციური ცერცვაძე;
ლიანა მამასახლისი;
ირაკლი ზუმბაძე;
მანანა კოპალიანი;
სოფიო ტუკვაძე.