თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

ვინ მასწავლის

აკადემიური პერსონალის და მოწვეულ სპეციალისტთა სია 2017/2018 სასწავლო წლისთვის:

აგრო ინჟინერიის სკოლა

მანანა ცინცაძე;
მაიკო ხუციშვილი-მაისურაძე;
ვენერა ზავრაშვილი;
ომარ მაისურაძე;
დავით ბასილაძე;
ნათია ნატროშვილი;
ეკატერინე მელიქია;
ეკატერინა კაციტაძე;
მურად გარუჩავა;
თამარ კაკაშვილი;
ჯუმბერ ნადირაშვილი;
ლია აბაშიძე;
აკაკი ივანაშვილი;
მაია კიკაბიძე;
კონსტანტინე ბზიავა;
მარინე მაჭარაშვილი;
ეკატერინე მამაიაშვილი;
მაია მიროტაძე;
დარეჯან ყირიმლიშვილი.