თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55 +995 32 2 96 90 33

თანამედროვე, სიახლეებზე ორიენტირებული

დასავლური ტიპის უნივერსიტეტი

სიახლეები

ყველა სიახლის ნახვა

პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

ვრცლად

სამაგისტრო პროგრამები

ვრცლად

პროფესიული პროგრამები

ვრცლად

ჩვენ გთავაზობთ

საგანმანათლებლო პროგრამები და სკოლები

სამართლის სკოლა

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს - 240 კრედიტს, წელიწადში - 60 კრედიტს, სემესტრში - 30 კრედიტს.

იხილეთ ვრცლად

ბიზნეს სკოლა

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ მოკლევადიანი გაცვლითი პროგრამებით (3-12 თვიანი) ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში.

იხილეთ ვრცლად

ტურიზმის სკოლა

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნებით გათვალისწინებული კომპეტენციებით ბიზნესის ადმინისტრირების (ტურიზმის) სპეციალისტის მომზადება

იხილეთ ვრცლად

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს აძლევს ინგლისური ენის ცოდნას დამოუკიდებელი მომხმარებლის (B2+) დონეზე, საბაზისო ცოდნას ფილოლოგიაში

იხილეთ ვრცლად

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

იხილეთ ვრცლად

აგრო ინჟინერიის სკოლა

სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა

იხილეთ ვრცლად

პროფესიული პროგრამები

პროფესიული პროგრამების სრული ჩამონათვალი

იხილეთ ვრცლად

ტრეინინგები

ტრეინინგების სრული ჩამონათვალი

იხილეთ ვრცლად

სწრაფი კავშირი →

საკონტაქტო ინფორმაცია

We are always glad to hear from you!

tu.edu.ge

თბილისი, ეგნატე ნინოშვილის 55

+995 32 2 96 90 33

info@tu.edu.ge

სტუდენტებისთვის

ცენტრის მისია სტუდენტების დასაქმებაზე ზრუნვა და მათი ინიციატივების მხარდაჭერაა. სტუდენტთა დასაქმების მიზნით, ცენტრი ყოველკვარტალურად აწყობს დასაქმების ფორუმს, სადაც წარმოდგენილნი არიან საქართველოში მოქმედი წამყვანი კომპანიები. ცენტრი საკუთარი სახსრებით ახორციელებს სტაჟირების პროგრამებს TU-სა და სხვა წარმატებულ ორგანიზაციებში. სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებატ საკუთარი იდეა დახვეწონ გამოცდილ მენტორებთან ერთად და შემდგომ წარუდგინონ TU-ს გრანტის გამცემ კომისიას. ცენტრი სტუდენტურ იდეებს აფინანსებს საკუთარი სახსრებით და სტუდენტებს უწევს კონსულტაციებს გარე დაფინანსების მიღებისთვის